Affiliate คืออะไร

affiliate

 

Affiliate แปลว่า พันธมิตร ปัจจุบันนี้คำนี้ถือว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Affiliate เป็นระบบการตลาดระบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น จะขอยกตัวอย่างการทำ Affiliate ดังนี้ เริ่มต้นจากจะมีเว็บไซต์ตัวแทน หรือเว็บไซต์เจ้าของสินค้า ก็ตาม จัดทำโปรแกรม Affliliate ขึ้น หากเราต้องการทำ Affiliate กับเว็บไซต์เหล่านั้น จะต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งสิ่งที่เราจะได้ก็คือลิงก์ หรือป้ายโฆษณาดิจิตอล ซึ่งจะมีลักษณะเป็น Code หรือเป็น Link นำไปวางในเว็บไซต์ ในบล็อก หรือแม้แต่จะนำไปยิงโฆษณาก็ตาม เมื่อมีผู้สนใจคลิกลิงก์ ป้ายโฆษณา ของเรา แล้วซื้อสินค้า หรือบริการต่าง ๆ เราก็จะได้รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนดไว้ ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของการทำ Affiliate Marketing ซึ่งเมื่อได้อ่านภาพรวมแล้ว เราก็จะเข้าใจความหมายของคำว่า Affiliate มากขึ้น