Forgot แปลว่าอะไร

forgot

 

คำว่า Forgot แปลว่า ลืม ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นคำนี้อยู่บนหน้าเว็บไซต์ (Website) ที่ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ในกรณีที่เราลืมรหัสผ่าน เราสามารถ คลิกที่คำว่า Forgot Password ได้ นั่นหมายถึงเราลืมรหัสผ่านของตนเอง เมื่อคลิกแล้ว บางเว็บไซต์จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา โดยมีช่องให้เราพิมพ์ Email ที่เราใช้สมัครสมาชิกไว้กับเว็บไซต์นั้น ๆ เมื่อพิมพ์เสร็จจะเปลี่ยนหน้าจอซึ่งจะบอกรายละเอียดว่า ขณะนี้ระบบได้ส่งลิงก์ ไปยัง Email ของเราแล้ว สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเข้าไปยัง Email ของเรา ซึ่งจะพบกับ Email จากเว็บไซต์ที่เราสมัครสมาชิกไว้ เมื่อเปิด Email ขึ้นมาจะมีหน้าให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่ ซึ่งจะมีช่องให้พิมพ์ 2 ช่อง เราก็พิมพ์รหัสผ่านใหม่ของเราเข้าไปให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด กระบวนการในการตั้งรหัสผ่านใหม่ของเราก็เสร็จสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการเข้าเว็บไซต์ด้วยรหัสผ่านใหม่ได้ทันที เพราะฉะนั้นเมื่อเราลืมรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ใด ๆ ให้มองหาคำว่า Forgot password หรือ คำว่า ลืมรหัสผ่าน แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แนะนำข้างต้น