Capture คืออะไร

สำหรับคอมพิวเตอร์แล้วคำว่า Capture จะหมายถึงการจับภาพหน้าจอ โดยข้อมูลทั้งหมดหมดหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นพื้นหลัง ไอค่อน หรือปุ่มใด ๆ หรือหน้าต่างโปรแกรมใด ๆ ที่กำลังเปิด ณ ขณะนั้น จะถูกถ่ายภาพเอาไว้ และเก็บเข้าไปยังส่วนที่ใช้ในการเก็บไฟล์ภาพ เมื่อสั่ง Capture แล้วจะได้ไฟล์ภาพ 1 ใบ การ Capture นี้สามารถทำได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซต์ อย่างเช่น แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

 

การ Capture บนคอมพิวเตอร์ จะต้องติดตั้งโปรแกรม เพื่อสั่ง Capture ผ่านทางโปรแกรมดังกล่าว สำหรับโปรแกรมที่สามารถ Capture ได้ และใช้งานได้ฟรีได้แก่ ShareX สามารถคลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด เมื่อสั่ง Capture ด้วยโปรแกรมนี้แล้ว เวลาจัดเก็บไฟล์สามารถเลือกได้ว่าต้องการจะให้เก็บไฟล์ไว้ที่ไหน ซึ่งเป็นการตั้งค่าตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จ

 

การ Capture บนสมาร์ทดีไวซ์ อย่างแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน จะมีความแตกต่างจากการ Capture บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตรงที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Application เพิ่มเติมแต่อย่างใด เพียงแค่กดปุ่ม หรือปาดหน้าจอก็สามารถ Capture ได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลังจาก Capture เสร็จ ไฟล์ภาพจะถูกจัดเก็บใน

แกลลอรี่

 

ทุกวันนี้เราสื่อสารด้วยภาพกันมากขึ้น แม้แต่แอพพลิเคชั่นไลน์ ก็มีคำสั่งนี้ เพราะช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น โดยเมื่อ Capture เสร็จแล้ว สามารถลากเส้น เพิ่มตัวอักษร หรือปรับขนาดของไฟล์ภาพได้อีกด้วย