Security แปลว่าอะไร

Security แปลว่าความปลอดภัย สำหรับคอมพิวเตอร์แล้ว ความปลอดภัยจะมีความแตกต่างจะความปลอดภัยด้านอื่น ๆ อยู่พอสมควร ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันดังต่อไปนี้

1.  ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ เช่น เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน ส่วนนี้คือการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ควรต้องมี

2.  ความปลอดภัยในการเข้ารหัสไฟล์ที่มีความสำคัญมาก ๆ โดยทั่วไปแล้วก็มักจะใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์นั้น

3.  ความปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ คือสิ่งที่เราต้องคอยดูแล และควบคุม เช่น สแกนไวรัสก่อนจะใช้ไฟล์ใน Flash Drive หรือแม้กระทั่งการการ Update ระบบปฏิบัติการ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และเมื่อติดตั้งโปรแกรม Antivirus แล้วก็ต้อง Update ฐานข้อมูลไวรัสให้เป็นตัวล่าสุดอยู่เสมอ

4.  ความปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดี เช่น แฮ็กเกอร์ สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด หากแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะพบเจอเข้าสักวัน การตั้งรหัสผ่านที่มีความยาก การพิจาณาข้อความใน Email ก่อนจะคลิกลิงก์ใด ๆ จาก Email ของบุคคลที่เราไม่รู้จัก ถ้าไม่แน่ใจก็อย่าคลิกลิงก์ใน Email นั้น หรือแม้กระทั่งการ Update ระบบปฏิบัติการให้ทันสมัย ซึ่งช่วยอุดช่องโหว่ ก็จะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น