setting กับ setup ต่างกันอย่างไร

เมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน เรามักได้ยินคำว่า Setting และคำว่า Setup อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหากไม่ได้เจาะลึกถึงความหมายของคำ อาจจะทำให้เราเข้าใจว่า ทั้ง 2 คำนี้คือคำ ๆ เดียวกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ทั้ง 2 คำนี้มีความแตกต่างกันพอสมควร คำว่า Setting นั้นแปลว่า การตั้งค่า ส่วนคำว่า Setup นั้นแปลว่า ติดตั้ง เมื่อเราจะติดตั้งโปรแกรม เราจะต้องมองหาคำว่า Setup เพื่อเริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรม และเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว เราสามารถกดเมนู หรือไอค่อน Setting เพื่อปรับตั้งค่าของโปรแกรม เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าคำจะค่อนข้างคล้ายกัน และออกเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายของทั้ง 2 คำนี้มีความแตกต่างกัน แต่ก็เมื่อใช้งาน ก็มีความเกี่ยวข้องกัน