เวิร์คกรุ๊ป (Workgroup) คืออะไร

workgroup

 

เวิร์คกรุ๊ป (Workgroup) คือรูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีความเป็นเอกเทศ ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องนั้นสามารถใช้ใช้ทรัพยากรของตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งทรัพยากรของเครื่องอื่นก็ได้ เรียกได้ว่าจะพึ่งหรือไม่พึ่งก็ได้ ข้อดีของระบบเครือข่ายประเภทนี้ก็คือหากคอมพิวเตอร์เครื่องในเครื่องหนึ่งชำรุดเสียหายจนทำงานไม่ได้ จะไม่ส่งผลกระทบกับคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายนั้น เว้นแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดนั้นเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับแชร์ไฟล์ หรือแชร์พริ้นเตอร์

 

การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบเครือข่ายประเภทนี้ สามารถใช้สาย LAN หรือจะใช้เครือข่ายไร้สาย Wireless LAN ก็สามารถทำได้ ซึ่งก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน การเชื่อมต่อด้วยสาย LAN จะทำให้การโอนย้ายข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์มีความเสถียร แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการเกะกะของสาย หากเชื่อมต่อด้วยระบบไร้สาย แลดูว่าจะไม่ต้องวุ่นวายกับสายก็จริง แต่ความเสถียรในการใช้งานก็ด้วยกว่าการเชื่อมต่อแบบมีสาย ในการเลือกการเชื่อมต่อจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นที่

 

ระบบเครือข่ายแบบ Workgroup เหมาะกับการใช้งานตามบ้าน เช่น ในบ้านมีคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง และต้องการโอนย้ายข้อมูลไปมาระหว่างกัน ใช้พริ้นเตอร์ร่วมกัน การใช้ระบบเครือข่ายแบบ Workgroup มีความเหมาะสม หรือแม้แต่บริษัทขนาดเล็กก็สามารถใช้ระบบเครือข่ายแบบ Workgroup ได้เช่นเดียวกัน