คอมแพตทิเบิล (compatible) คืออะไร

compatible 

 

คอมแพตทิเบิล (compatible) แปลว่า ความเข้ากันได้ เป็นอีกหนึ่งคำที่ได้ยินบ่อยครั้ง เมื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) สิ่งที่เราต้องเข้าใจสำหรับการประกอบคอมพิวเตอร์ขึ้นมานั้น จะมีชิ้นส่วนที่ผลิตมาจากต่างบริษัทกัน เมื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว เรียกได้ว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะต้องเข้ากันได้ และไม่เพียงแค่ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) เท่านั้น หากแต่ยังคงต้องเข้ากันได้กับ ซอฟต์แวร์ หรือว่าระบบปฏิบัติการอีกด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ จะมีมาตรฐานที่ต้องใช้ร่วมกันกัน ซึ่งจะนำมาซึ่งความเข้ากันได้ และได้คอมพิวเตอร์ที่มีความเสถียร (Stable) และมีปัญหาในการใช้งานน้อย เพราะฉะนั้นคำว่า Compatible จึงมีความสำคัญกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก