ซีเล็คชั่น (Selection) คืออะไร

selection

 

ซีเล็คชั่น (Selection) คือการเลือกพื้นที่ส่วนที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลง หรือปรับแต่ง ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการสร้าง selection บนโปรแกรม photoshop ซึ่งมีเครื่องมือสร้าง selection ในหลายลักษณะ จากภาพตัวอย่างเป็นการสร้าง selection รูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเมื่อสร้างแล้ว เวลาที่เราปรับเปลี่ยนการกระทำใด ๆ ผลที่เกิดขึ้น จะมีผลภายใน selection เท่านั้น จะไม่กระทบกับส่วนที่ไม่ได้สร้าง selection เมื่อได้ทำการเทสีลงในพื้นที่ ๆ ถูกเลือก จะปรากฏสีที่เทภายใน selection โดยพื้นที่อื่นจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ แน่นอนว่าไม่ใช่การเทสีเพียงอย่างเดียว หากภายใน selection เราต้องการปรับแต่งความสว่างของภาพ ผลที่จะเกิดขึ้น ก็จะเกิดกับพื้นที่ภายใน selection เช่นกัน

 

selection 002

 

จากที่ได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ หวังว่าจะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ selection มากขึ้นครับ