ดีสเพลย์ (display) คืออะไร

display

 

ดีสเพลย์ (display) แปลว่า แสดง หรือ การแสดงผลออกทางหน้าจอ เมื่อใช้กับคอมพิวเตอร์แล้ว ก็คือการแสดงผลออกทางหน้าจอ หรือจอภาพที่เรียกว่า (Monitor) ไม่เพียงแค่หน้าจอของคอมพิวเตอร์เท่านั้น หากแต่คำว่า display นั้นยังใช้กับหน้าจอแสดงผลอื่น ๆ อีกด้วย เช่น แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนเป็นต้น หน้าจอนั้นจะมีความละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น 1920 x 1080, 1280 X 720 ซึ่งมีหน่วยเป็นพิกเซล ความละเอียดของหน้าจอ display นี้จะทำงานผสานกันระหว่างฮาร์ดแวร์ (hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) คือหากเราจะปรับแต่งค่าความละเอียดบนหน้าจอ display แล้วถ้าซอฟต์แวร์จะทำได้ ตัวฮาร์ดแวร์ก็ต้องรองรับด้วย

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจะขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ เมื่อเราซื้อจอคอมพิวเตอร์มา 1 จอ ซึ่งจอภาพนี้มีความละเอียดอยู่ที่ 1920 X 1080 พิกเซล เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ระบบจะตรวจเช็คและตั้งค่าความละเอียดสูงสุดโดยอัตโนมัติ แต่หากเราซื้อจอภาพที่มีความละเอียดไม่ถึง 1920 X 1080 มา แต่เราต้องการแสดงผลที่ความละเอียด 1920 X 1080 ก็จะไม่สามารถทำได้

ปัจจุบันนี้หน้าจอ display รุ่นใหม่ ๆ จะมีความสามารถที่สูงขึ้น เช่น หน้าจอแบบสัมผัส ซึ่งใช้กับอุปกรณ์สมาร์ดีไวซ์ อย่างแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน หรือแม้กระทั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ก็สามารถเลือกซื้อหน้าจอแบบสัมผัสได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่คุณมีอยู่