Import File คืออะไร

import file

 

Import File คือการนำเข้าไฟล์ เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการย้ายรายชื่อติดต่อใน Gmail ไปใช้กับ Gmail ใหม่ที่เราต้องการ การ Export รายชื่อคือการนำรายชื่อออกมาเป็นไฟล์ ซึ่งภายในไฟล์นั้นจะประกอบไปด้วยตัวอักษร และตัวเลข เมื่อ Export เสร็จเรียบร้อยและได้ไฟล์ดังกล่าวมาเรียนร้อยแล้ว ก็ไป Import เข้าไปยัง Gmail ใหม่ที่เราสร้างเตรียมเอาไว้ วิธีการในลักษณะแบบนี้จะช่วยประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์รายชื่อทีละชื่อนั่นเอง

 

การ Import File มักใช้กับงานที่เป็นฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากในรูปแบบของตาราง การจะ Import File เข้าไปในฐานข้อมูลได้ และไม่เกิดปัญหานั้น รูปแบบของไฟล์จะต้องตรงกับฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ มิเช่นนั้นแล้ว การ Import File เข้าไปในฐานข้อมูลจะเกิดปัญหาขึ้นได้ เช่น ข้อมูลไม่ครบถ้วน จนถึงการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดออกมา

 

เมื่อได้อ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าคุณจะเข้าใจความหมายของคำว่า Import File มากขึ้นครับ