Administrator คืออะไร

administrator

 

Administrator แปลว่า ผู้ดูแลระบบ คำนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ (computer) แล้ว มีอยู่ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงาน หรือแม้กระทั่งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับตำแหน่งงานแล้ว Administrator จะเป็นผู้ดูแลงานและควบคุมงานต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น Server หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ มีหน้าที่ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ เข้าถึงไฟล์ กำกับดูแลด้านความปลอดภัยของระบบ และข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งตำแหน่งนี้มักจะมีอยู่ในบริษัท หรือองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก และมีระบบเครือข่ายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งต้องใช้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก

 

สำหรับบนระบบปฏิบัติการ (Operating System) ของคอมพิวเตอร์ Administrator จะเป็นเรื่องของสิทธิ์ ซึ่งจะหมายถึง User ที่มีสิทธิ์สูงสุดในการควบคุมระบบปฏิบัติการ ให้ทำงานตรงตามข้อกำหนด เมื่อเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องหนึ่ง User ที่เราใช้นั้นต้องเป็นสิทธิ์ของ Administrator จึงจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้อย่างคล่องตัว เช่น ติดตั้งโปรแกรม ถอนโปรแกรม การแชร์ไฟล์ การสร้าง User เพิ่มเติม หากใช้คอมพิวเตอร์ แล้วทำสิ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้ นั่นแสดงถึงว่า User ที่เราใช้นั้นไม่ได้รับสิทธิ์ Administrator นั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อซื้อคอมพิวเตอร์ หากไม่มีความรู้ในการตั้งค่าต่าง ๆ ต้องบอกกับผู้ขายให้กำหนด User ที่เราใช้งาน ให้เป็น Administrator ด้วย เราจึงจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้อย่างคล่องตัว และไม่ติดขัด

 

เราจะพบเห็นคำว่า Administrator บ่อยครั้งบนเว็บไซต์ ซึ่งลักษณะหน้าที่การทำงานก็ไม่แตกต่างจาก Administrator อื่น ๆ เพราะหน้าที่หลักก็คือการดูแลเว็บไซต์ ซึ่งต้องเข้าใจว่าปัจจุบันนี้เว็บไซต์จะมี 2 ส่วนหลัก ๆ นั่นคือส่วนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งก็คือหน้าเว็บไซต์ เว็บเพจต่าง ๆ และอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เจ้าของเว็บไซต์เอาไว้ปรับแต่งเว็บไซต์ และการเขียนเนื้อหา Update ลงบนเว็บไซต์ ส่วนนี้จะต้องใช้สิทธิ์ Administrator ในการเข้าสู่ระบบ และบริหารจัดการเว็บไซต์

 

จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะนำคำว่า Administrator ไปใช้กับอะไร ก็จะหมายถึงผู้ดูแลระบบ ที่ต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อให้สิ่งนั้น ๆ มีความถูกต้อง ปลอดภัย หรือดำเนินการไปด้วยดี ซึ่งหากมีปัญหาติดขัดใด ๆ ก็จะเป็นผู้แก้ไขให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป