Backlink คืออะไร

backlink

 

Backlink คือลิงก์จากเว็บไซต์ (website) อื่นที่เชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ของเรา ด้วยเหตุผลจากการที่เว็บไซต์นั้นอาจจะนำเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราบางส่วนไปใช้งาน และได้ทำการอ้างอิงโดยการสร้างลิงก์มายังหน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อให้เครดิต หรือให้ผู้อ่าน หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้มากขึ้น หากเว็บไซต์ที่นำเนื้อหาของเราไปใช้ เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับเรา และเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บที่มีผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมากแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อการเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมให้กับเว็บไซต์ของเราอีกด้วย

นอกจากนี้หากเว็บไซต์ หรือเว็บเพจ (webpage) ของเรามีการเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์อื่นแบบธรรมชาติเป็นจำนวนมาก และเว็บไซต์เหล่านั้นเป็นเว็บไซต์คุณภาพ คือมีเนื้อหาใกล้เคียง สอดคล้องกับเว็บไซต์ของเรา รวมถึงมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นเป็นจำนวนมาก ก็จะส่งผลให้ backlink นั้นมีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของเราได้รับการจัดอันดับที่ดีในผลการค้นหาของ Google ซึ่งเป็นสิ่งที่นักออกแบบเว็บไซต์ทุกคนต้องการ เพราะหากเว็บไซต์ติดอันดับที่ดีในผลการค้นหาของ google แล้ว ก็จะส่งผลดีกับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มากขึ้น

การได้ backlink คุณภาพนั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก แต่ก็สามารถทำได้ด้วยการสร้างเนื้อหาที่ดี และมีประโยชน์กับคนอ่าน คำว่าเนื้อหาที่ดีนั้นอาจไม่จำเป็นว่าเนื้อหานั้นจะต้องมีความยาวมาก แต่คือเนื้อหาที่ผู้อ่าน ๆ แล้วได้ประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง