Download LibreOffice

 

libreoffice 001

 

LibreOffice เป็นโปรแกรมสำนักงานในรูปแบบของ Opensource โปรแกรมมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทุกวัน สำหรับโปรแกรมหลักในชุดโปรแกรมสำนักงานนั้นประกอบด้วย LibreOffice Base, Calc, Draw, Impress, Math, Writer

 

Downoload LibreOffice ได้ที่เว็บไซต์ https://www.libreoffice.org/download/download/

 

ระบบปฏิบัติการที่รองรับได้แก่ Windows, macOS, Linux