Download 7zip

 

7zip 001 

 

7Zip คือโปรแกรมที่ใช้บีบอัด หรือคลายการบีบอัดไฟล์คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของโปรแกรมลักษณะนี้คือช่วยรวมไฟล์หลาย ๆ ไฟล์เอาไว้ในไฟล์เดียว และช่วยให้ขนาดลดลง ทำให้การแนบไฟล์ไปกับ Email หรือส่งผ่าน Social ต่าง ๆ ทำได้ง่ายขึ้น

 

Downoload 7Zip ได้ที่เว็บไซต์ https://www.7-zip.org/download.html

 

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ได้แก่ Windows และ Linux