ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ลงทะเบียนเพื่อขอ Key จาก Avast

 

เมื่อ Download และติดตั้ง Avast 8  เสร็จเรียบร้อยแล้ว บทความนี้เราจะมาลงทะเบียนเพื่อขอ License หรืออาจจะเรียกได้ว่าการขอ Key ก็ได้ โดยเริ่มจากเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.avast.com/registration-free-antivirus.php  ซึ่งจะปรากฏแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลตามภาพด้านล่าง ประกอบด้วย

         First Name : พิมพ์ชื่อ

         Last Name : พิมพ์นามสกุล

         Your e-mail : พิมพ์อีเมลล์ของคุณลงไป

         Re-enter e-mail : พิมพ์อีเมลล์อีกครั้งให้เหมือนกับด้านบน

         สำหรับหัวข้อที่เป็นตัวเลือกด้านล่าง เลือกข้อมูลตามความต้องการของคุณ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Register for free license key

 

 

แสดงข้อความ Register for your free avast! 1 year license เป็นอันว่าการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอประมาณ 15 นาที Avast ก็จะส่ง License Key มาทาง Email ที่เราได้กรอกลงในแบบฟอร์ม

 

 

เข้าไปใน Email จะมีข้อความตามภาพด้านล่าง ประกอบด้วย License Key ที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ปนกับตัวเลข คุณสามารถคัดข้อ Key นี้ไปใส่ในโปรแกรม Avast8 ได้ทันที

 

 

ส่งท้ายบทความ : การลงทะเบียน AVAST สามารถทำได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอมา