ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ติดตั้ง Dropbox บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2

 

จากตอนที่แล้วเราเลือกหัวข้อการติดตั้งคือ เรามี Account ของ Dropbox อยู่แล้ว และเราได้คลิกปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะปรากฏหน้าเว็บเพจสำหรับกรอกข้อมูลตามภาพด้านล่าง ให้ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง เมื่อเสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่ม Next

 

 

คลิกเลือก 2 GB Free คลิกปุ่ม Next

 

 

เลือกหัวข้อ Typical คลิกปุ่ม Install

 

 

เข้าสู่หน้าตอนรับคลิกปุ่ม Next

 

 

อ่านรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมดูตัวอย่างประกอบ หากไม่ต้องการ คลิกปุ่ม Next

 

 

เมื่อติดตั้ง Dropbox เสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏไอค่อนที่มุมล่างขวามือ บริเวณ Taskbar  คลิกปุ่ม Next

 

เสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่ม Finish

 

 

อ่านบทความ dropbox บน Android ได้ที่ http://dropbox365.blogspot.com/ 


กลับเมนูหลัก Dropbox

Dropbox คืออะไร

สมัคร Dropbox

เช็คพื้นที่ใน Dropbox

การสร้างโฟลเดอร์ใน Dropbox


การติดตั้ง Dropbox บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Dropbox Desktop ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการไฟล์ Dropbox ผ่านทาง Application บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยการใช้สิ่งนี้