gimp 029

 

เวลาที่เราถ่ายภาพแล้ว white balance ไม่ตรงกับความต้องการ เช่น ภาพอมสีฟ้า หรือภาพอมสีเหลือง ซึ่งอาจจะเกิดมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เราสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยโปรแกรม Gimp ต่อไปเราจะมาดูวิธีการปรับ white balance ด้วยโปรแกรม Gimp กัน ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เริ่มต้นโดยการเปิดภาพที่ต้องการแก้ไข white balance ขึ้นมา จากนั้นคลิกเมนู Colors > Auto > White Balance

 

gimp 030

 

เพียงเท่านี้ White Balance ในภาพก็จะถูกต้องมากขึ้น

 

gimp 031

 

เมื่อ White Balance ตรงแล้ว เราก็สามารถนำภาพนี้ไปทำงานต่อได้ ซึ่งกระบวนการปรับ White Balance ในโปรแกรม Gimp ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด ค่อย ๆ ศึกษา และเรียนรู้ เราก็จะประหยัดเงินในการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ไปได้มากทีเดียว สนใจเข้าร่วมกลุ่ม Gimp for Stockphoto (Facebook กลุ่มปิด) คลิกที่นี่ เป็นกลุ่มที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้ Gimp ที่คุณต้องชอบ