การสร้างงานใหม่ด้วยgimp

 

"การสร้างงานใหม่ด้วย gimp" ในที่นี้หมายถึง การสร้างงานขึ้นมาใหม่ด้วยโปรแกรม gimp เลยเช่น การกำหนดขนาด ความละเอียด ชนิด และสี ของรูปภาพ หรืออาจจะนำภาพอื่น ๆ เข้ามาใช้ในงานนี้ด้วยก็ได้ ลักษณะงานเหล่านี้ได้แก่ การสร้างป้ายโฆษณา, การสร้างเมนูอาหาร, การรวมรูปขนาดเล็กหลาย ๆ รูป เป็นรูปใหญ่รูปเดียว เป็นต้น มาดูรายละเอียดกันเลยครับว่ามีขั้นตอนอย่างไร

 

เริ่มจากไปที่เมนู File > New

 

การสร้างงานใหม่ด้วย Gimp ตอนที่ 1

 

จะปรากฎหน้าต่างสำหรับกำหนดรายละเอียดขึ้นมา ให้พิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปในช่อง Width (กว้าง) Height (สูง)

 

gimp

 

หากต้องการขนาดมาตรฐาน ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ค่าเองก็ได้ ไปที่ Template จะมีขนาดของกระดาษที่เป็นมาตรฐาน ให้เลือกอยู่มากมาย รวมทั้งขนาดของหน้าเว็บเพจด้วย

 

gimp

 

จากนั้นคลิ๊กที่เครื่องหมาย + หน้า Advanced Options จะขยายรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมา ประกอบด้วย resolution (กำหนดความละเอียดของรูปภาพ) สามารถเลือกหน่วยได้หลายลักษณะ จากตัวอย่างคือ pixels/in หมายถึงจำนวนจุดต่อ 1 นิ้ว Color space ใช้ค่าเดิมของโปรแกรมก็ได้ ซึ่งได้แก่ RGB color สำหรับหน่วยอื่น ๆ จะกล่าวในบทต่อไป ส่วนต่อมาคือ Fill with หมายความว่าต้องการเติมสีอะไรเข้าไปในชิ้นงาน จากตัวอย่างคือ Background color หมายถึงเติมสีของ Background เข้าไป ถ้าในในขณะนั้น Background เลือกสีขาวเอาไว้ชิ้นงานก็จะมีพื้นเป็นสีขาว เป็นต้น 

 

gimp

 

เมื่อคลิ๊กปุ่ม OK ก็จะได้งานชิ้นใหม่ตามที่เรากำหนดเรียบร้อยแล้ว

 

gimp

 


กลับเมนูหลัก Gimp

Gimp คืออะไร

Download Gimp

ติดตั้งโปรแกรม Gimp

แก้ปัญหาภาพมืดอย่างรวดเร็ว


การสร้างงานใหม่นี้ ก็เหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft word, Microsoft Excel หรือโปรแกรมอื่น ๆ เราสามารถสร้างชิ้นงานใหม่ ๆ ได้ตามความต้องการ สิ่งที่ Gimp แตกต่างจากโปรแกรมสำนักงานก็คือเวลาที่เราบันทึกงาน ควรบันทึกไฟล์ที่เป็นนามสกุลของ Gimp เอาไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อสามารถนำมาแก้ไขได้ในภายหลังนั่นเอง หลังจากนั้นสามารถ Export ไปเป็นไฟล์นามสกุลอื่นที่เป็นนามสกุลของรูปได้ เช่น .jpg, .png เป็นต้น