การจัดเรียงจดหมายใน Gmail

เมื่อมีปริมาณ E-mail ในกล่องจดหมายเพิ่มขึ้น ทำให้การค้นหา E-mail ที่ต้องการยากขึ้นไปด้วย และอีกกรณีหนึ่งก็คือ เมื่อเราต้องการความเป็นระเบียบของ gmail คือต้องการให้มีการจัดเรียงในแบบที่เราต้องการ ความสามารถในการจัดเรียงจดหมายใน Gmail จะช่วยตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ต่อไปเราจะมาดูรายละเอียด และวิธีการจัดเรียงจดหมายใน gmail ซึ่งมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างตามภาพด้านล่าง จากนั้นคลิกลูกศรสามเหลี่ยมด้านหลังกล่องจดหมาย 

 

gmail 01 11 001

 

ปรากฏเมนูสำหรับจัดเรียง E-mail ตามภาพด้านล่าง ซึ่งจะเห็นว่าสามารถเลือกการจัดเรียงได้หลายลักษณะ ปัจจุบันใน gmail ที่ผมยกตัวอย่างมานี้ เลือกเมนู กล่องจดหมายสำคัญ อยู่

 

gmail 01 11 002

 

เลือกเมนูที่ต้องการ จากตัวอย่างนี้ผมเลือก ติดดาวปรากฎก่อน

 

gmail 01 11 003

 

จะเห็นว่าขณะนี้ E-mail ภายใน gmail ของเราได้จัดเรียงเป็นกลุ่มตามความต้องการเรียบร้อยแล้ว

 

gmail 01 11 004

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง