ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน gmail

gmail 011

 

เหตุผลในการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Gmail นั้นมีด้วยกันหลายปัจจัย เช่น เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนรหัสผ่าน gmail ได้ คุณก็จำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านปัจจุบันของคุณได้ด้วย มิเช่นนั้นแล้วคุณก็จะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ สำหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนรหัสผ่าน gmail นั้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1.  เข้าสู่ระบบ gmail ให้เรียบร้อยด้วยชื่อ Email และรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ

 

2.  คลิกไอค่อนรูปเฟือง และคลิกเลือก ดูการตั้งค่าทั้งหมด

 

gmail 001

 

3.  คลิกเมนู บัญชีและการนำเข้า คลิกข้อความเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

gmail 002

 

4.  พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันของคุณ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นคุณจริง ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน เพราะหากไม่ใช่คุณแล้วย่อมไม่มีรหัสผ่านปัจจุบันอย่างแน่นอน

 

gmail 003

 

5.  พิมพ์รหัสผ่าน ให้เหมือนกันทั้ง 2 ครั้ง และคลิกปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน

 

gmail 004 2 

 

6.  ปรากฎหน้าต่างแจ้งเตือนว่า Gmail บนสมาร์ทโฟนจะยังไม่ออกจากระบบ ซึ่งหากต้องการออกจากระบบ และใช้รหัสผ่านใหม่ จะต้องทำบนสมาร์ทโฟน คลิกที่ปุ่ม ตกลง เปลี่ยนรหัสผ่าน

 

gmail 005

 

7.  แสดงหน้าต่างแจ้งว่าเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม เริ่มต้นใช้งาน

 

gmail 006

 

8.  จะเข้าสู่หน้าตรวจสอบความปลอดภัย สามารถคลิกที่ข้อความเข้าสู่บัญชี Google ได้เลย

 

gmail 007

 

9.  จะพบกับหน้ารายละเอียดด้านความปลอดภัย ซึ่งมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเราจะดูหรือไม่ดูก็ได้ เพราะแค่เพียงขั้นตอนนี้ก็ถือเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

gmail 008 

 

10.  หากต้องการเข้าไปยัง Gmail ก็เพียงแค่เปิดแท็บใหม่บนโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ แล้วพิมพ์ข้อความ mail.google.com และกดปุ่ม Enter 

 

gmail 009

 

11.  ก็จะสามารถเข้า Gmail ได้แล้ว ซึ่งภายในจะมี Gmail เข้ามาแจ้งเตือนความปลอดภัย ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบความเรียบร้อย  

 

gmail 010

 

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน gmail นั้น อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย แต่ก็มีขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากมากนัก ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้บ่อยครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของบัญชี Gmail ที่เราใช้งานอยู่ ทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องปกติ เราก็มีความปลอดภัยบนโลกออนไลน์มากขึ้นครับ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง