การตั้งค่าต่าง ๆ ใน Gmail ตอนที่ 2

 

บทความนี้เป็นบทความที่เขียนต่อจาก การตั้งค่าต่าง ๆ ใน Gmail ตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความการตั้งค่าเพื่อให้คุณใช้งาน Gamil ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับในบทความนี้จะกล่าวถึงหัวข้อ ป้ายกำกับ ดูไปแล้วป้ายกำกับใน Gmail น่าจะเปรียบเสมือนโฟลเดอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บอีเมลล์ โดยแยกอีเมลล์ออกเป็นประเภทดังนี้

 

          กล่องจดหมาย : คือส่วนที่ใช้สำหรับเก็บจดหมาย เมื่อมีการส่งจดหมายถึงเรา จดหมายจะถูกส่งเข้ามาในส่วนนี้

          ติดดาว :  เราอาจจะติดดาวให้กับจดหมายที่มีประโยชน์น่าจดจำ และอยากจะกลับมาอ่านใหม่เมื่อต้องการ ทำให้การค้นหาอีเมลล์ทำได้ง่ายขึ้น หรือจดหมายเหล่านั้นสามารถนำมาทำเป็นอีเมลล์อ้างอิงในลักษณะต่าง ๆ ได้

          สำคัญ : ในบางครั้งเมื่อมีอีเมลล์เข้ามา หรือส่งออกไปเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก ๆ และเราต้องการจัดเก็บเอาไว้ โดยแยกออกจากจดหมายธรรมดา เราสามารถทำเครื่องหมายให้ความสำคัญกับอีเมลล์นั้นได้ และเมื่อทำเครื่องหมายอีเมลล์ดังกล่าวก็จะมาแสดงในส่วนนี้ด้วย

          จดหมายที่ส่งแล้ว : เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเก็บสำเนาอีเมลล์ที่เราส่งออกไปจากอีเมลล์ของเรา

          ร่างจดหมาย :  หากเราเขียนจดหมายแล้วยังไม่ต้องการส่งด้วยเหตุผลใด ๆ ก็แล้วแต่ เมื่อเรากดบันทึก จนหมายจะเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ และเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในจดหมาย ในภายหลังก็เข้ามาในส่วนนี้คลิกเลือกอีเมลล์ และปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ

          จดดหมายทั้งหมด : ใช้สำหรับแสดงจำนวนจดหมายทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้นี้

          จดหมายขยะ : เมื่อมีอีเมลล์ที่ไม่พึงประสงค์ เข้ามาภายในบัญชีอีเมลของเรา หากเข้าข่ายอีเมลล์ขยะ เช่นจดหมายที่มีการส่งให้กับคนจำนวนมากเพื่อโฆษณาสินค้า อีเมลล์ดังกล่าวจะถูกกักเอาไว้ในส่วนนี้

          ถังขยะ : เมื่อลบอีเมลล์ อีเมลล์ดังกล่าวจะยังไม่ถูกลบทิ้งในทันที แต่จะเก็บเอาไว้ในส่วนนี้ เราสามารถกู้คืนจดหมายที่ถูกลบแล้วได้ในส่วนนี้

 

gmail

 

จากภาพด้านบน การปรับแต่งในส่วนนี้ไม่มีอะไรมาก แค่คลิก แสดงหากต้องการให้แสดงป้ายกำกับ และคลิกซ่อนหากไม่ต้องการแสดงป้ายกำกับ และทั้งหมดนี้คือรายละเอียด และวิธีการในการแสดงหรือซ่อนป้ายกำกับ