ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การจัดรูปแบบตัวอักษรใน Gmail

 

การเขียนจดหมายใน gmail นั้น หากเราต้องการสร้างรูปแบบจดหมายของเราให้ดูสวยงาม และน่าอ่าน สิ่งที่เราต้องทำคือการจัดรูปแบบตัวอักษรในจดหมายของเรา   การจัดรูปแบบตัวอักษรใน gmail มีแถบเครื่องมือตามภาพด้านล่างประกอบด้วย

 

          B   :  ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา

         I    :  ทำให้ข้อความเป็นตัวเอง

        U   :  ทำให้ข้อความเป็นขีดเส้นใต้

        T   :  เลือกแบบอักษรที่ต้องการ

        TT เลือกขนาดตัวอักษร

        A  :  เลือกสีตัวอักษร

        T  :  เน้นข้อความ (ทำสีพื้นให้ตัวอักษร)

 

gmail แถบเครื่องมือ

 

การที่เราจะเลือกแถบเครื่องมือใด ๆ เพื่อทำการจัดรูปแบบตัวอักษร สิ่งแรกที่ควรจะทำนั่นคือการเลือกข้อความ หรือตัวอักษรที่ต้องการจะจัดรูปแบบ เช่น ในบรรทัดที่ 1 ผมต้องการทำตัวอักษรเป็นตัวหนา เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมก็ทำการ (คลุมดำ, ระบายดำ) ข้อความที่ต้องการ แล้วคลิกแถบเครื่องมือ B เป็นต้นครับ

 

gmail

 

ภาพด้านล่างนี้คือตัวอย่างเมื่อเราปรับแต่งข้อความด้วยแถบเครื่องมือต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

 

gmail

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง