การแทรกรูปภาพใน gmail

 

โดยปกติแล้ว เมื่อเราเขียนจดหมาย เราอาจต้องการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ เราจึงต้องแทรกรูปภาพลงใน Gmail

 

 

เครื่องมือที่มีมาให้สังเกตว่าจะไม่มีเครื่องมือตัวใดใช้สำหรับแทรกรูปภาพได้เลย เพราะฉะนั้นหากต้องการใช้งาน จึงต้องเรียกแถบเครื่องมือสำหรับแทรกรูปภาพขึ้นมาเสียก่อน

 

 

หลังจากเข้าสู่ gmail account ของคุณเรียบร้อยแล้ว ที่มุมบนขวามือคลิกที่ไอคอนรูปเฟือง จะปรากฏเมนูย่อยแสดงออกมา คลิกเลือก การตั้งค่า

 

 

เลื่อนสกรอบาร์มาเครื่องมือ การแทรกรูปภาพ  คลิก ใช้งาน

 

 

เลื่อนสกรอบาร์ลงไปด้านล่างสุด คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

 

และเมื่อกลับเข้ามาเขียนจดหมายอีกครั้ง จะเห็นว่ามีแถบเครื่องมือเพิ่มขึ้นมา 1 เครื่องมือ (รูปภูเขา) คลิกที่แถบเครื่องมือนั้น

 

gmail

 

จะปรากฏบานหน้าต่าง เพิ่มภาพขึ้นมา คลิกปุ่ม Browse โดยตัวเลือกอยู่ที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน หมายถึงการนำรูปภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามาใส่ใน Email นั่นเอง

 

แสดงหน้าต่าง File Upload ขึ้นมา เลื่อนสกรอบาร์หารูปภาพที่ต้องการ เมื่อพบแล้วคลิกเลือกภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Open

 

 

จะเห็นว่าขณะนี้ภาพที่เราเลือกได้ปรากฏในหน้าต่าง เพิ่มภาพ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

คลิกปุ่ม ตกลง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง