การค้นหา Email ใน Gmail

เมื่อคุณใช้ Gmail มาระยะหนึ่งแล้ว เริ่มมีการติดต่อกับผู้คนมากขึ้น ย่อมทำให้ปริมาณ E-mail ใน Gmail ของคุณเพิ่มขึ้น ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหากับการค้นหา E-mail  บทความนี้นำเสนอวิธีการค้นหา E-mail เพื่อให้คุณสามารถค้นหา E-mail ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เริ่มจากเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ของคุณ ซึ่งคุณจะสังเกตเห็นเครื่องมือค้นหาตามภาพด้านล่าง คลิกเมาส์บริเวณลูกศรสามเหลี่ยมซึ่งอยู่ด้านหน้ารูปแว่นขยาย

 

gmail ค้นหาจดหมาย

 

ปรากฏตัวเลือกในการค้นหาด้านล่าง โดยคุณสามารถกำหนดเงื่อนไขได้หลายเงื่อนไข ซึ่งจะช่วยให้การค้นหา E-mail ของคุณง่ายขึ้น สำหรับบทความนี้ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ ดังนี้ สมมุติว่าคุณต้องการค้นหา E-mail จากผู้ส่งที่มีชื่อ E-mail ว่า This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในชื่องจาก คุณก็พิมพ์ชื่อ E-mail ที่ต้องการค้นหาลงไป จากนั้นกดปุ่มแว่นขยาย เพื่อเริ่มต้นค้นหา

 

gmail ค้นหาจดหมาย

 

แสดงผลการค้นหาหลังจากกดปุ่มค้นหา

 

gmail ผลการค้นหาจดหมาย

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง