การนำเข้ารายชื่อติดต่อใน gmail

โดยปกติแล้วสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับ อีเมล (Email) ก็คือที่อยู่สำหรับติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ โดยปกติแล้วเมื่อเราสมัครใช้บริการ Gmail รายชื่อติดต่อเหล่านี้จะยังไม่มีอยู่ใน Gmail ของคุณ บทความนี้จะนำเสนอการนำรายชื่อติดต่อที่คุุณมีอยู่ในฟรี Email อื่น ๆ นำเข้ารายชื่อติดต่อเหล่านั้นสู่ Gmail โดยจะยกตัวอย่างการนำเข้ารายชื่อติดต่อจาก Hotmail เนื่องจากก่อนหน้านี้ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับการส่งออกรายชื่อจาก Hotmail นั่นเอง สำหรับขั้นตอนการนำรายชื่อติดต่อเข้าสู่ Gmail มีดังต่อไปนี้

 

เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ของคุณ ที่เมนูทางด้านซ้าย (บริเวณคำว่า Gmail ) ให้คลิกที่ลูกศรสามเหลี่ยมด้านหลังซึ่งจะมีที่อยู่ติดต่อปรากฏขึ้นมา

 

gmail ที่อยู่ติดต่อ

 

จากนั้นคลิกปุ่ม เพิ่มเติม และคลิกนำเข้า

 

gmail

 

คลิกปุ่ม Browse...

 

gmail นำเข้าที่อยู่ติดต่อ

 

คลิกเลือกไฟล์ที่อยู่ติดต่อที่ต้องการ คลิกปุ่ม Open

 

gmail

 

คลิกปุ่มนำเข้า

 

gmail นำเข้าที่อยู่ติดต่อ

 

เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการนำเข้าที่อยู่ติดต่อ

 

gmail นำเข้าที่อยู่ติดต่อ

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง