ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


การเปลี่ยนภาษาใน Google Chrome

 

Google Chrome นั้นเป็น Web Browser ที่รองรับการทำงานได้หลายภาษา ซึ่งคุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการใช้งานได้ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้เริ่มจากเปิด Google Chrome ขึ้นมา จากนั้นคลิกเลือกไอค่อนแสดงเมนูที่มุมบนขวามือของหน้าจอ

 

 

คลิกเมนู Settings

 

 

เลื่อนสกรอบาร์ลงไปด้านล่างสุดมองหาคำว่า Show advanced settings... และคลิกเลือกที่ข้อความนี้

 

 

แสดงหน้ารายละเอียดของ advanced settings... ขึ้นมา เลื่อนสกรอบาร์หาหัวข้อ Languages และคลิกปุ่ม Language and input settings...

 

 

ปรากฏหน้า Languages ซึ่งสังเกคุว่าขณะนี้ยังไม่มีภาษาไทย เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้โดยการคลิกปุ่ม Add ที่มุมล่างซ้ายมือ

 

 

ซึ่งจะแสดงหน้าต่าง Add language ขึ้นมา จากนั้นคลิกเลือกภาษาไทย (ตามภาพด้านล่าง) และคลิกปุ่ม OK

 

 

จากนั้นคลิกปุ่ม Display Google Chrome in this language

 

 

คุณจะเห็นข้อความ Please close all Google Chrome windows and relaunch it for this change to take effect. ซึ่งให้คุณปิด Google Chrome แล้วเปิดใหม่นั่นเอง เพียงเท่านี้ขั้นตอนในการเปลี่ยนภาษาก็เรียบร้อยแล้วครับ

 

 


กลับเมนูหลักการใช้โปรแกรม Google Chrome

Web Browser คืออะไร

เว็บไซต์หลักของ Google Chrome

โปรแกรมเสริมสำหรับ Google Chrome


Google chrome หนึ่งในโปรแกรม Web Browser ที่มีความสามารถในการเปิดเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี พร้อมโปรแกรมเสริมมากมาย