App ทายป้ายจราจร

 

driver 001สำหรับคนที่กำลังหัดขับรถยนต์ และต้องการใบขับขี่ App นี้ช่วยให้เราทดสอบตัวเองก่อนจะไปสอบเพื่อทำใบขับขี่ได้เป็นอย่างดี ลักษณะของ App คือจะมีรูปภาพป้ายจราจรให้เราดู และมีคำตอบให้เราเลือก 4 ตัวเลือก โดยให้เราเลือกคำตอบที่คิดวาถูกต้อง เมื่อทำจนครบ 30 ข้อ จะมีการสรุปผลคะแนนที่เราทำได้ ฝึกใช้ App นี้บ่อย ๆ จะทำให้ดูป้ายจราจรเข้าใจมากขึ้น การขับรถดีขึ้น พร้อมกับความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

 

  

Link สำหรับอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตั้ง App ผ่าน Google Play คลิกที่นี่

 

เมื่อเปิด App ขึ้นมาจะมีลักษณะตามภาพด้านล่าง กดเลือกปุ่ม เริ่มเล่นเกม

 

driver 002

 

จากนั้นก็ดูป้ายจราจร และเลือกคำตอบที่คุณคิดว่าถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนด

 

driver 003

 

ถ้าตอบได้ถูกต้อง ก็จะมีข้อความบอกเราว่า คุณเลือกคำตอบถูกต้อง (สีเขียว)

 

driver 004

 

ถ้าเลือกคำตอบไม่ถูก จะมีข้อความ คุณเลือกคำตอบผิด (สีแดง)

 

driver 005

 

และเมื่อทำครบ 30 ข้อ จะเข้าสู่หน้าสรุป จบการทดสอบ บอกว่าเราทำถูกผิด มากน้อยเพียงใด

 

driver 006

 

ติดตามการใช้ Android Application เพิ่มเติม คลิกที่นี่ คุณจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ Android Application เพิ่มมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ออกแบบมาเพื่อทุกท่านครับ