Social Network คืออะไร

 


Social Network
 (เครือข่ายสังคมออนไลน์) คำนี้ฟังคุ้นหูเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในระดับใดก็ตาม เนื่องจากการเติบโตของอินเตอร์เน็น (Internet) ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา โดยจะเห็นได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาให้สามารถเชื่อต่อเข้ากับ Internet ได้อย่างง่าย ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ก็ตาม

 

 

 

 

 

เมื่อกล่าวถึงการเชื่อมต่อ Internet สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือ Website ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาออกมาหลากหลายรูปแบบ Social Network ก็เป็นคำหนึ่งที่ใช้สำหรับเรียก Website เช่นกัน Social Network คือคำที่ใช้เรียกเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น FacebookTwitter และ Google+ โดยคุณสามารถสื่อสารกับเพื่อน คนรู้จัก ครอบครัว ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาด้วยข้อความ, การแบ่งปันรูปภาพ, การแบ่งปันวีดีโอ หรือแม้กระทั่งพูดคุยกันแบบเห็นหน้าก็สามารถทำได้ จากรายละเอียดที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่าเมื่อเราใช้ Website ประเภทนี้กับบุคคลหลาย ๆ คนก็จะทำให้เกิดเป็นสังคมขึ้นมา คุณสามารถพูดคุย และเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้เสมือนว่าคุณกำลังนั่งคุยอยู่ด้วยกัน และในการสนทนานั้นสามารถสนทนาได้หลาย ๆ คนในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ผู้คนให้คำนิยามเว็บไซต์ประเภทนี้ว่า Social Network

 

Social Network ใช้งานอย่างไร

อย่างที่ได้อธิบายก่อนหน้านี้ว่า Social Network ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ เพราะฉะนั้นเราจึงใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บเบราเซอร์เป็นหลัก โดยการใช้งานผ่านโปรแกรมเว็เบราเซอร์นี้จะนิยมใช้ในกรณีที่ใช้ Social Network ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่หากเราใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) จะใช้งานผ่าน Application แทน ซึ่งก่อนใช้งานนั้นจะต้องสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน หัวใจสำคัญในการสมัครสมาชิกได้แก่ E-mail ที่สามารถใช้งานได้จริง เพราะ social network ส่วนใหญ่จะต้องยืนยันการสมัครใช้บริการผ่าน E-mail

 

Social Network มีประโยชน์อย่างไร

  1. ใช้สำหรับค้นหาเพื่อนเก่า ๆ ที่ไม่ได้พบกันนานแล้ว โดยค้นหาผ่านเพื่อนปัจจุบันของเรา จากนั้นก็ไปดูรายชื่อเพื่อนของเรา และเลือกดูว่ามีเพื่อนเก่า ๆ ของเราอยู่บ้างหรือไม่
  2. แบ่งปันเพลง รูปภาพ วีดีโอ ให้กับเพื่อน ๆ หรือบุคคลในครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว
  3. สามารถนำมาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ