Download Google Backup and Sync

google backup and sync 006

 

หลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่า Google Backup and Sync คืออะไร ต่อจากนี้เราจะ Download Google Backup and Sync บริการสำรองข้อมูลจาก google มาติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อเริ่มต้นการใช้งานกันครับ เริ่มจากไปที่ลิงก์นี้ https://www.google.com/intl/th_ALL/drive/download/ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Download Google Backup and Sync ซึ่งจะได้หน้าจอตามภาพด้านล่าง คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด ในหน้าต่าง ส่วนตัว

 

google backup and sync 002

 

แสดงหน้าต่าง ดาวน์โหลดการสำรองข้อมูลและซิงค์สำหรับ Windows ขึ้นมา คุณสามารถอ่านรายละเอียดข้อตกลงต่าง ๆ จาก Link ในหน้าต่างนี้ หากไม่ต้องการอ่านคลิกปุ่ม ตกลงและดาวน์โหลด ได้เลย

 

google backup and sync 003

 

แสดงหน้าต่างยืนยันการเริ่มกระบวนการดาวน์โหลด หากไม่มีไฟล์ดาวน์โหลดแสดงผล สามารถ คลิกที่ข้อความ คลิกที่นี่เพื่อลองใหม่ ได้

 

google backup and sync 004

 

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อย ก็จะได้ไฟล์ติดตั้งตามภาพด้านล่าง

 

google backup and sync 005

 

จะเห็นว่าขั้นตอนการ Download Google Backup and Sync ไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด หลังจาดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยในตอนต่อไป เราจะมาดูวิธีการติดตั้งกันครับ