ตั้งค่า Google Backup and Sync

google backup and sync 011

 

หลังจากติดตั้ง Google Backup and Sync บริการสำรองข้อมูลจาก google เสร็จเรียบร้อยแล้ว และแสดงหน้าต่าง Welcome to Backup and Sync ขึ้นมา ให้พิมพ์ Email ของเราลงไปแน่นอนว่าจะต้องเป็น Gmail เท่านั้น จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 

google backup and sync 012 1

 

ใส่รหัสผ่านของ Gmail ลงไปในช่อง Password

 

google backup and sync 013

 

หาก Gmail ของคุณมีการตั้งค่าการยืนยันตัวตัวแบบ 2 ชั้น คุณจะได้รับ รหัส OTP เป็น SMS ทางโทรศัพท์มือถือของคุณ นำเลขเล่านั้นมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมที่มีตัว G- โดยพิมพ์ตัวเลขลงไปได้เลย และอย่างลืมคลิกในช่อง อย่างถามบนเครื่องคอมพิวเตอร์นี้อีก (หวังว่าการติดตั้งครั้งนี้จะทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณนะครับ) อย่าไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่น ๆ เพราะมันไม่ปลอดภัยกับข้อมูลของคุณ เสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

 

google backup and sync 014

 

เข้าสู่กระบวนการเลือกโฟลเดอร์สำหรับสำรองข้อมูลกับ Google Backup and Sync คลิกปุ่ม GOT IT

 

google backup and sync 015 

 

แสดงหน้าต่างสำหรับตั้งค่าต่าง ๆ ขึ้นมา ในเบื้อต้นให้คลิกเช็คบ็อกออกให้หมด ทั้งในส่วนของ Desktop, Documents และ Picture เพราะผมต้องการให้สร้าง Folder แยก เอาไว้ในไดรฟ์อื่น ๆ เช่น ไดรฟ์ D เพื่อข้อมูลจะได้เป็นสัดเป็นส่วน ไม่ปะปนกัน โดยใน Drive D นั้น ผมจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ Google Drive เพื่อให้สังเกตได้ง่าย จากนั้นคลิก CHOOSE FOLDER เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างเอาไว้

 

google backup and sync 016

 

เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างเอาไว้ใน Drive D ชื่อโฟลเดอร์ GoogleDrive (ตอนสร้างโฟลเดอร์จะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้) เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Select Folder

 

google backup and sync 017

 

จะเห็นว่าขณะนี้มีโฟลเดอร์ที่เราสร้าง และเราได้เลือก ปรากฎขึ้นมาแล้ว โดยมีเครื่องหมายเช็คบ็อกอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้วย แสดงถึงว่าเราเลือกที่จะใช้โฟลเดอร์นี้

ส่วนของ Photo and Video Upload Size ส่วนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งมีหัวข้อให้เลือกดังนี้

     High quality (free unlimited storage) ถ้าเลือกส่วนนี้รูปภาพจะถูกลดขนาด และสามารถเก็บบนพื้นที่ของ Google Drive ได้ไม่จำกัด

     Original quality ถ้าเลือกส่วนนี้รูปจะไม่ถูกลดขนาด แต่จะเก็บได้ตามพื้นที่ ๆ เหลืออยู่ 

เลือกข้อไหนขึ้นอยู่กับการทำงานของแต่ละคนนะครับ เสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่ม Next

 

google backup and sync 019

 

เข้าสู่กระบวนการ Sync ข้อมูลจาก Google Drive มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา คลิกปุ่ม GOT IT

 

google backup and sync 020

 

จะเห็นว่ามีการแสดงข้อมูลใน Google Drive ของเราขึ้นมา ผมแนะนำว่าเรายังไม่ต้อง Sync ตอนนี้ ให้คลิกเช็คบ็อกหน้าช่อง Sync My Drive to this computer ออก

 

google backup and sync 021

 

ซึ่งจะมีลักษณะตามภาพด้านล่าง คลิกปุ่ม Start เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

google backup and sync 022

 

สำหรับวิธีการใช้งานติดตามในตอนต่อไปครับ