ส่วนประกอบของ Google Backup and Sync

google backup and sync 026

 

ก่อนจะใช้ Google Backup and Sync ซึ่งเป็นบริการสำรองข้อมูลของ google เรามาดูส่วนประกอบ เพื่อใช้สำหรับการตั้งค่า และการปรับแต่งกันก่อน เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะได้แก้ไขได้ถูกจุดซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยเมื่อเราติดตั้ง Google Backup and Sync เสร็จเรียร้อยแล้ว (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows) Google Backup and Sync จะอยู่ใน Start Menu ด้วย ต่อมาคือส่วนที่อยู่บริเวณ Task bar บริเวณมุมล่างขวามือของหน้าจอ เราจะเห็นไอค่อนของ Google Backup and Sync ปรากฏอยู่ (ตามภาพด้านล่าง) เมื่อคลิกที่ไอค่อนดังกล่าว จะแสดง Account ที่เราเข้าสู่ระบบขึ้นมา จะมีสัญลักษณ์ของ Google Drive และ Google Photos หากคลิกก็จะเปิดหน้าเว็บเบราเซอร์ขึ้นมา ส่วนจุดสามจุดแนวตั้งทางด้านหลังคือเมนูที่เป็นศูนย์รวมของคำสั่ง 

 

google backup and sync 023

 

เมื่อคลิกที่เมนูจะได้ตามภาพด้านล่าง ซึ่งจะค่อย ๆ อธิบายไปเรื่อ่ย ๆ นะครับ จะได้ไม่ลืม

 

google backup and sync 024

 

คลิกเมนู Preferences... คือการปรับตั้งค่าใหม่ตามที่เราต้องการ จะได้หน้าต่างตามภาพด้านล่าง เมื่อปรับแต่งแก้ไขได้ตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK

 

google backup and sync 025

 

หวังว่าคุณจะเริ่มคุ้นเคยกับ Google Backup and Sync มากขึ้นนะครับ สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ติดตามในตอนต่อไปครับ