ประโยชน์ของ Google Calendar

google 001

 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Google มีบริการฟรีหลากหลายให้เราใช้งาน สำหรับ Google Calendar เป็นอีกหนึ่งบริการที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีทั้งบนสมาร์ทโฟน และบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้งานบนทั้ง 2 อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมโยงกัน หรืออาจจะเรียกว่าใช้งานร่วมกันแบบไรรอยต่อได้อย่างสบาย ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ Google Calendar ช่วยในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการทำงาน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ต่อไปเราจะไปดูกันว่า Google calendar มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

 

1.  ใช้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อกิจกรรมที่เรากำหนดไว้บน Google Calendar ใกล้ถึงเวลา ทำให้ไม่พลาด หรือหลงลืมกิจกรรมนั้น การแจ้งเตือนนี้สามารถแจ้งเตือนได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน และบนคอมพิวเตอร์

2.  การใช้งานสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ หรือบนสมาร์ทโฟน ยกตัวอย่างเช่น บนสมาร์ทโฟนนั้นเราสามารถพิมพ์ข้อมูลสั้น ๆ อย่างรวดเร็วบนสมาร์ทโฟนได้ สำหรับการกรอกรายละเอียดยาว ๆ ก็สามารถแก้ไขได้ในภายหลังบนคอมพิวเตอร์

3.  มีรายละเอียดของวันหยุดที่ Update ตลอดเวลา ทำให้การกำหนดวันต่าง ๆ จะผิดพลาดน้อยลง 

4.  สามารถเพิ่มบุคคลต่าง ๆ ในกิจกรรมนั้นได้ โดยใส่ Gmail ของผู้ที่ต้องการร่วมกิจกรรมนั้นในรายละเอียดของกิจกรรม

5.  สามารถใช้งานร่วมกับ Google Meet ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลแบบมีภาพและเสียงได้

 

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า Google Calendar ช่วยให้เราสามารถบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถใช้งานร่วมกับบริการต่าง ๆ ของ Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้หากเราเรียนรู้การใช้บริการจาก Google แล้ว เราก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีของ Google กับชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัว