ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


แก้ปัญหาแถบเครื่องมือเขียนบทความแสดงไม่ครบ

 

แถบเครื่องมือในการเขียนบทความ มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla โดยปกติแล้ว joomla มักจะแสดงแถบเครื่องมือมาให้จำนวนหนึ่งในทุกเวอร์ชั่น หากต้องการแถบเครื่องมือให้มากขึ้นสามารถเรียกออกมาได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

joomla

 

เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ คลิกเมนู Extensions > Plug-in Manager

 

joomla

 

คลิก Editor - TinyMCE

 

joomla

 

คลิกแท็บ Basic Options ในส่วนของ Functionality คลิกเลือก Extended

 

joomla

 

กดปุ่ม Save & Close เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

joomla

 

เมื่อกลับไปเขียนบทความจะเห็นแถบเครื่องมือที่เพิ่มมากขึ้น

 

joomla

 

ติดตาม Joomla 3.X ได้ที่ http://joomla-thailand.blogspot.com/ ซึ่งเป็นบทความใหม่ทั้งหมดครับ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กลับเมนูหลัก Joomla 3.0

Joomla 3.0 คืออะไร

ติดตั้ง Joomla 3.0 ตอนที่ 1

รวมบทความ Joomla 1.5

รวมบทความ Joomla 2.5