ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


การสร้างเมนูใน joomla 3.0 ตอนที่ 1

 

การสร้างเมนูใน joomla นั้น สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างมากก็คือ เราสร้างเมนูไปเพื่ออะไร เช่น เพื่อแสดงบทความ เพื่อแสดง Category เป็นต้น ส่วนประกอบที่มีความเชื่อมโยงกันในการสร้างเมนูประกอบด้วย เนื้อหาหรือบทความ,  เมนู และ โมดูล สำหรับบทความนี้ จะเป็นการสร้างเมนู และเชื่อมโยงกับโมดูล เริ่มจากเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ จากนั้นคลิกเมนู Menus > Menu Manager > Add New Menu ตามภาพด้านล่าง

 

่joomla menu

 

กำหนดรายละเอียดตามตัวอย่าง ในส่วนของ Menu type แนะนำให้ใช้ภาษาอังกฤษ

 

 

เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save & Close

 

 

ปรากกฏหน้าเว็บเพจตามภาพด้านล่าง โดยจะเห็นว่ามีเมนู บทความคอมพิวเตอร์ ปรากฏขึ้นมาก ให้คลิกเมาส์ที่ Add a module for this menu type เพื่อทำการเชื่อมโยงกับโมดูล

 

joomla

 

กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ลงไป ในที่นี้อาจจะพิมพ์ในส่วนของ title อย่างเดียวก่อนก็ได้

 

 

เสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่ม Save & Close

 

 

ปรากฏหน้าเว็บเพจตามภาพด้านล่าง

 

 

เมื่อเลื่อนสกรอบาร์ลงมาจะเห็นโมดูลที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

 

 

ติดตาม Joomla 3.X ได้ที่ http://joomla-thailand.blogspot.com/ ซึ่งเป็นบทความใหม่ทั้งหมดครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับเมนูหลัก Joomla 3.0

Joomla 3.0 คืออะไร

ติดตั้ง Joomla 3.0 ตอนที่ 1

รวมบทความ Joomla 1.5

รวมบทความ Joomla 2.5