ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


Quick Link ความสามารถใหม่ใน Joomla 3.0

 

ความสำหรับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ Joomla 3.0 นั่นคือ Quick Links ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง Joomla ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่เคยใช้งาน และเข้าใจหลักการทำงานของ Joomla มาระดับหนึ่งแล้ว สำหรับผู้เริ่มต้นนั้น Quick Links จะช่วยให้คุณสามารถลำดับการทำงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน เพียงแต่คุณจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจหลักการของ Joomla ให้ถ่องแท้เสียก่อน สำหรับการใช้งาน Quick Links นั้น เพียงแค่คุณเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบคุณก็สามารถใช้งาน Quick Links ได้แล้วครับ

 

Quick Links นั้นประกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ที่ใช้งานใน joomla3.0 เช่น Add New Article สำหรับเพิ่มบทความใหม่ Article Manager สำหรับจัดการบทความทั้งหมด Category Manager สำหรับจัดการหมวดหมู่บทความ เป็นต้น

 

quick links ใน joomla 3.0

 

ติดตาม Joomla 3.X ได้ที่ http://joomla-thailand.blogspot.com/ ซึ่งเป็นบทความใหม่ทั้งหมดครับ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับเมนูหลัก Joomla3.0

Joomla 3.0 คืออะไร

ติดตั้ง Joomla 3.0 ตอนที่ 1

รวมบทความ Joomla 1.5

รวมบทความ Joomla 2.5