หลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องการบันทึกงาน (Save) สามารถใช้เมนู หรือแถบเครื่องมือในการบันทึกงานก็ได้ จากตัวอย่างในบทความนี้จะใช้เมนูในการบันทึกงาน โดยคลิกเมนู File > Save ตามภาพด้านล่าง

 

   การบันทึกงานใน LibreOffice Calc

 

แสดงหน้าต่าง Save As ขึ้นมา เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์ในช่อง File name ส่วนนามสกุลนั้นหากไม่เปลี่ยนแปลง ไฟล์จะมีนามสกุล .ods ซึ่งจะสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม libreoffice หรือ apache openoffice เมื่อกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกปุ่ม Save ได้ทันที

 

ตั้งชื่อไฟล์ใน LibreOffice Calc

 

หากต้องการให้เปิดด้วยโปรแกรมอื่น ๆ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ

 

   เลือกนามสกุลใน LibreOffice Calc

 


บทความที่เกี่ยวข้อง


Libreoffice Calc สามารถสร้างเอกสารประเภทตารางงานได้อย่างดี ศึกษาและใช้งาน Libreoffice Calc เพื่อช่วยให้คุณประหยัดมากขึ้น