ในการสร้างงานด้วยโปรแกรม libreoffice calc นั้น หากเราต้องการสร้างหัวกระดาษ เพื่อให้มีข้อความของหัวกระดาษแสดงในทุกหน้า เช่น การแสดงโลโก้ของหน่วยงาน หรืออาจจะเป็นชื่อของเอกสารนั้น ๆ พร้อมกับหมายเลขหน้า สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิกเมนู Edit > Headers & Footers... ตามภาพด้านล่าง

 

  

 

แสดงหน้าต่าง Headers/Footers ขึ้นมา โดยสังเกตุเห็นว่าจะมีแท็บอยู่ 2 แท็บ ประกอบด้วย Header และ Footer จากภาพจะเห็นว่าผมคลิกเลือก Header ซึ่งจะมีพื้นที่ให้เราพิมพ์ข้อความอยู่ 3 ส่วนคือ Left area, Center area และ Right area ต้องการให้ข้อความแสดงในส่วนใดก็พิมพ์ข้อความลงไปในส่วนนั้น จากตัวอย่างผมพิมพ์ข้อความในส่วนของ Left area เพราะต้องการให้ข้อความปรากฏที่บริเวณฝั่งซ้ายของกระดาษนั่นเอง นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ได้จากแถบเครื่องมือด้านล่างในส่วนของ Custom header โดยการคลิกเลือกแถบเครื่องมือต่าง ๆ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม OK

 

 

หากต้องการดูการตั้งค่าสามารถคลิกเครื่องมือ Page View เพื่อผลของการตั้งค่าได้ครับ

 

  


บทความที่เกี่ยวข้อง


Libreoffice Calc สามารถสร้างเอกสารประเภทตารางงานได้อย่างดี ศึกษาและใช้งาน Libreoffice Calc เพื่อช่วยให้คุณประหยัดมากขึ้น