หากคุณต้องการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพนั้น คุณจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้งานแถบเครื่องมือต่าง ๆ เนื่องจากแถบเครื่องมือเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานใหม่ การบันทึกงาน หรือแม้กระทั่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ ในโปรแกรมทุกโปรแกรมนั้นจะมีแถบเครื่องมือให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากจะศึกษาการใช้งานแล้ว ควรจะต้องทราบวิธีการซ่อน และการแสดงแถบเครื่องมืออีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถเลือกใช้แถบเครื่องต่าง ๆ ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

 

สำหรับโปรแกรม Libreoffice Calc นั้นมีวิธีการในการแสดง และซ่อนแถบเครื่องมือดังนี้ คลิกเมนู View > Toolbars > คลิกเลือกแถบเครื่องมือที่คุณต้องการให้แสดง จากตัวอย่างผมคลิกเลือก Drawing เครื่องเรียกแถบเครื่องมือสำหรับวาดรูปร่างรูปทรงขึ้นมา

 

 

เมื่อเรามองไปบริเวณด้านล่าง (Status bar) เราก็จะมองเห็นแถบเครื่องมือ Drawing ปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว

 

 

ถูกใจ และแนะนำบทความนี้ให้กับเพื่อนของคุณ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ส่งท้ายบทความ : Libreoffice Calc สามารถสร้างเอกสารประเภทตารางงานได้อย่างดี ศึกษาและใช้งาน Libreoffice Calc เพื่อช่วยให้คุณประหยัดมากขึ้น

 

qr code

บริการตอบคำถามทางด้าน IT ฟรี แค่สแกน QR Code แล้วเป็นเพื่อนกับ Ninetechno.com บน Line Official Account เราพร้อมช่วยเหลือคุณในการแก้ไขปัญหา และ Update เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ