ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


หากเราสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์ให้เท่ากันได้ แน่นอนที่สุดเราก็สามารถปรับความสูงของแถวให้เท่ากันได้ เช่นกัน ดูภาพตัวอย่างด้านล่างครับ ผมพยายามทำให้แถวมีความสูงเท่ากันซึ่งใช้เวลามาก

 

 

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเราสามารถคลิกเมาส์ค้าง (บนหมายเลข หรือหัวของแถว) ลากคลุมแถวที่เราต้องการปรับความสูง คลิกเมาส์ขวา เลือก Row Height...

 

 

กำหนดความสูงที่ต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม OK

 

 

จะเห็นว่าขณะนี้ความกว้างของแถวได้ถูกปรับให้เท่ากันเรียบร้อยแล้วครับ

 


ถูกใจ และแนะนำบทความนี้ให้กับเพื่อนของคุณ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


Libreoffice Calc สามารถสร้างเอกสารประเภทตารางงานได้อย่างดี ศึกษา Libreoffice Calc เพื่อช่วยให้คุณประหยัดมากขึ้น