ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


จากตอนที่ผ่านมาคงพอมองเห็นภาพของการทำ Auto Fill ใน LibreOffice Calc ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการเติมข้อมูลที่เป็นตัวเลข สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเลขก็สามารถทำ Auto Fill ได้ เช่น วัน, เดือน เป็นต้น ลักษณะการทำ Auto Fill ก็เหมือนการทำกับตัวเลข เพียงแต่ข้อมูลตัวอักษรที่เราต้องการทำ Auto Fill นี้ จะต้องเป็นสากล เช่น วันในรูปแบบภาษาอังกฤษ (Sun, Mon, Tue) เป็นต้น (ดูภาพด้านล่างประกอบ) เพียงแค่พิมพ์ Sun จากนั้นคลิกเมาส์ที่มุมล่างขวามือ เมื่อเมาส์เป็นเครื่องหมาย + ก็สามารถลากเมาส์ลงมาได้เลยก็จะได้ลักษณะของการทำ Auto Fill กับตัวอักษร

 

 

สำหรับการคัดลอกนั้นวิธีการไม่แตกต่างกับการคัดลอกตัวเลข คือกดปุ่ม Ctrl ค้างเอาไว้แล้วจึงลากเมาส์ ก็จะได้ลักษณะตามภาพด้านล่าง

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง


Libreoffice Calc สามารถสร้างเอกสารประเภทตารางงานได้อย่างดี ศึกษา Libreoffice Calc เพื่อช่วยให้คุณประหยัดมากขึ้น