ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


File Manager View ใน Mediafire

 

File Manager View เป็นมุมมองในลักษณะของการบริการจัดการไฟล์ที่เราได้ Upload ขึ้นไปยังเว็บไซต์ Mediafire เมื่อเราคลิ๊กที่ File Manager View จะปรากฎรายละเอียดตามภาพด้านล่าง

 

mediafire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขออธิบายรายละเอียดในส่วนนี้เลยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น คุณสามารถบริหารจัดการไฟล์ต่าง ๆ ที่คุณได้ Upload ขึ้นมายังเว็บไซต์ของ Mediafire ได้อย่างง่าย ๆ ตามเมนูที่คุณเห็น เช่น หากคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ในกรณีที่ต้องการแยกประเภทของไฟล์ ก็ใช้เมนู Create New Folder หรือหากต้องการ ลบไฟล์ก็ใช้ เมนู Delete Selected (ขยายความในส่วนของ Selected หมายความว่า จะกระทำกับไฟล์ที่ได้เลือกเอาไว้ คำว่าเลือกเอาไว้หมายความว่า คุณได้ทำการคลิ๊กทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หน้าไฟล์ที่คุณ Upload ขึ้นไปนั่นเอง) หากต้องการทำครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ คุณก็คลิ๊กทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมของไฟล์ที่คุณต้องการ Delete หรือ Move เป็นต้น สำหรับรายละเอียดในแต่ละเมนูนั้นจะขอกล่าวในตอนต่อไปครับ เพราะว่าในตอนนี้ขอบรรยายรายละเอียดของหน้า File Manager View ให้จบก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดของหน้านี้ได้มากขึ้นเมื่อเรามองต่อมาในส่วนของกลางหน้าเว็บเพจก็จะพบรายละเอียดอีกหนึ่งส่วนครับ  ส่วนนี้เป็นส่วนที่บอกถึงรายละเอียดของไฟล์ที่เราได้ Upload ขึ้นมา นอกจากนี้เราสามารถ Upload ไฟล์เพิ่มเติมจากส่วนนี้ได้ด้วยครับ (Upload To This Folder)

 

mediafire select item

 

และรายละัเอียดทางด้านขวามือของหน้าเว็บเพจนี้ก็จะมีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง หากคุณต้องการ Share หรือ ส่ง Link Mediafire ให้คนอื่น Download ก็ให้คลิ๊กที่ Share

 

mediafire

 

เมื่อคลิ๊กแล้วจะปรากฏ

 

mediafire

 

สำหรับรายละเอียดของการ Share แต่ละแบบนั้นขออธิบายในตอนต่อไปครับ

 


กลับเมนูหลัก Mediafire

เริ่มต้นกับ Mediafire

Upload ไฟล์ไปยัง Mediafire

มุมมองใน Mediafire

Mediafire คืออะไร


Mediafireคือเว็บไซต์สำหรับฝากไฟล์ที่ให้บริการมาอย่างยาวนาน และมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน