ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


การ Upload File ขึ้น Mimedia

 

 

บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการในการ Upload ไฟล์ขึ้นสู่เว็บไซต์ของ Mimedia ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ของ Mimedia เรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกเมนูที่ต้องการ Upload File จากตัวอย่างเลือก Files

 

 

คลกปุ่ม Upload Files (สีฟ้า) ตามภาพด้านล่าง

 

 

ปรากฏหน้าเว็บเพจสำหรับ Upload ไฟล์ขึ้นมาก โดยสามารถ Upload ครั้งละ 1 ไฟล์ หรือครั้งละหลาย ๆ ไฟล์ก็ได้ คลิกปุ่ม Add Files

 

 

แสดงหน้าต่างสำหรับเลือกไฟล์ขึ้นมา คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ คลิกปุ่ม Open

 

 

เริ่มต้นกระบวนการ Upload ไฟล์

 

 

เมื่อ Upload เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏไฟล์ตามภาพด้านล่าง

 

 


กลับสู่เมนูหลักการใช้ Mimedia (เว็บฝากไฟล์)

สมัครใช้บริการ Mimedia

เริ่มต้นใช้งาน Mimedia

การ Upload File ขึ้น Mimedia

การแชร์ไฟล์ผ่านทาง Email


Mimedia หนึ่งในบริการ Cloud computing ที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูล พร้อมความสามารถมากมาย