ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


ทำความเข้าใจ Menu ใน Joomla 2.5

 

joomla menu managerสำหรับ joomla แล้ว เมนูนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเมนูจะเป็นตัวนำทาง และสื่อสารกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมนูนั้นสามารถแสดงตามตำแหน่งโมดูลต่าง ๆ ได้อย่างง่าย ๆ เพียงแค่เปิดใช้งาน เมนูสามารถอยู่ทางด้านซ้าย, ขวา, บน หรือด้านล่าง ของหน้าเว็บเพจก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปรับแต่งเว็บไซต์ เมนูนั้นสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้เหมือนกับโปรแกรมเสริมอื่น ยกตัวอย่างเช่น เมนูที่เป็นลักษณะของไอค่อน  เมนูแบบสไลด์ และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ถ้าเว็บไซต์ของคุณไม่ต้องการลูกเล่นอะไรที่มากมาย เมนูที่ joomla ให้มาก็เพียงพอกับความต้องการแล้ว

 

หากจะแบ่งประเภทของเมนูแล้ว ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปรับแต่งเว็บไซต์ว่าต้องการให้เมนูนั้น เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คลิกแล้วต้องการให้แสดงอะไรขึ้นมา เช่น คลิกแล้วให้แสดงบทความ, คลิกแล้วให้แสดง Category ของบทความ, หรือคลิกแล้วให้แสดงWeblinks เป็นต้น หากคุณต้องการใช้งาน joomla ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดการศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เมนู ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้


ถูกใจ และแนะนำบทความนี้ให้กับเพื่อนของคุณ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับเมนูหลัก Joomla 2.5

Download Joomla 2.5

การติดตั้ง Joomla 2.5

ไอคอนต่าง ๆ ใน Joomla 2.5

Joomla คืออะไร


การสร้างเมนูใน joomla นั้น เชื่อมโยงกับบทความไม่ว่าจะเป็นบทความเดี่ยว หรือหมวดหมู่ของบทความ ศึกษาและทำความเข้าใจจะช่วยให้ใช้งาน joomla ได้ดีขึ้น