ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


การสร้าง Category ใน Joomla 2.5

 

การบริหารจัดการเนื้อหาต่าง ๆ ภายใน เว็บไซต์ ของคุณจะดีหรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับการวางแผนเป็นสำคัญ ควรให้ความใส่ใจในส่วนนี้ให้มาก หากคุณให้ความสำคัญกับการสร้าง Category คุณจะได้ประโยชน์หลาย ๆ อย่าง เช่น ค้นหาบทความได้รวดเร็วมากขึ้น เว็บไซต์ ทำอันดับใน Search Engine ได้ดีมากขึ้น ผู้ใช้งาน เว็บไซต์ รู้สึกชื่นชอบ Website ของคุณมากขึ้น เราสามารถสร้าง Category ย่อย ภายใน Category หลักได้ ทั้งนี้เพราะบทความบางหมวดหมู่มีเนื้อหาย่อย ๆ มากมาย หากเราจัดแบ่งประเภท หรือ Category ไม่ดีแล้วการปรับแต่ง joomla ในอนาคตเมื่อเนื้อหามากขึ้นจะทำได้ยาก สำหรับขั้นตอนการสร้าง Category มีดังต่อไปนี้ เริ่มจากเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ คลิกเลือกเมนู Content > Category Manager

 

เมนูสำหรับจัดการ category ใน Joomla2.5

 

จะปรากฏหน้าเว็บเพจ Category Manager ขึ้นมาก ที่มุมบนขวามือของหน้าเว็บเพจ จะมีแถบเครื่องมือต่าง ๆ คลิกปุ่ม New เพื่อสร้าง Category ใหม่

 

ปุ่มสำหรับสร้างหมวดหมู่เพื่อจัดเก็บบทความ

 

ใส่รายละเอียดต่าง ๆ ตามตัวอย่าง

          Title : ใส่ชื่อของ Category ที่ต้องการลงไป ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

          Alias : เป็นชื่อที่แสดงใน URL ควรเป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีการเว้นวรรค หากต้องการเว้นวรรค์ให้ใช้เครื่องหมาย - คั่นกลาง

          Parent : หาก Category นี้เป็น Category หลักไม่จำเป็นต้องการ แต่หากเป็น Category ย่อยในส่วนของ Parent จะต้องเลือก Category หลัก

          Status : สามารถกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงได้ง่าย ๆ ในส่วนนี้

 

joomla category manager

 

กดปุ่ม Save เมื่อต้องการบันทึกค่าต่าง ๆ แต่ยังไม่ต้องการออกจากหน้านี้

 

 

กดปุ่ม Save & Close เมื่อต้องการบันทึกค่าต่าง ๆ แล้วออกจากหน้านี้

 

ปุ่มบันทึกและปิดในจูมล่า 2.5


ถูกใจ และแนะนำบทความนี้ให้กับเพื่อนของคุณ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับเมนูหลัก Joomla 2.5

Download Joomla 2.5

การติดตั้ง Joomla 2.5

ไอคอนต่าง ๆ ใน Joomla 2.5

Joomla คืออะไร


Category เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบของเนื้อหาใน เว็บไซต์ อยาก ออกแบบ เว็บไซต์ ด้วย joomla ให้ประสบความสำเร็จต้องรู้จัก และเข้าใจ category