ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


Administration Login คืออะไร

 

หากคุณคือผู้เริ่มต้นศึกษาการ ออกแบบ เว็บไซต์ ด้วย CMS Joomla คุณจำต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Administration Login อยู่พอสมควร เนื่องจากโดยปกติแล้วคนที่ยังไม่เคย ออกแบบ เว็บไซต์ ด้วยตนเองมาก่อน ย่อมไม่ทราบรายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับการ ออกแบบ เว็บไซต์ เลย หรือหากคุณเคยศึกษา และสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ก็จะมีวิธีการที่แตกต่างจากการ ออกแบบ เว็บไซต์ ด้วย CMS เป็นอย่างมาก

 

Administration Login คือส่วนควบคุมการเข้าถึง ชุดเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการ เว็บไซต์ ด้วย CMS Joomla หากคุณจำได้ในขั้นตอนสุดท้ายของการติดตั้ง Joomla จะมีให้เลือกระหว่าง Site และ Administration Login หากคุณคลิกเลือก Site สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคือโฮมเพจของ เว็บไซต์ แต่หากคุณคลิกเลือก Administration Login สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคือหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์ หากคุณต้องการเข้ามาใหม่ในภายหลัง คุณต้องพิมพ์ http://localhost/joomla/administrator/ โดยเปลี่ยน localhost เป็นชื่อเว็บไซต์ของคุณนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น http://www.ninetechno.com/administrator เป็นต้น จากนั้นใส่ User Name และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

แบบฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบใน Joomla 2.5

 

ทั้งหมดนี้คือบทสรุปของ Administrator Login หวังว่าคุณคงเข้าใจ Joomla เพิ่มมากขึ้นจากบทความนี้ และสามารถ ออกแบบ เว็บไซต์ ด้วย Joomla ต่อไปจากเว็บไซต์ของเรา


ถูกใจ และแนะนำบทความนี้ให้กับเพื่อนของคุณ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับเมนูหลัก Joomla 2.5

Download Joomla 2.5

การติดตั้ง Joomla 2.5

ไอคอนต่าง ๆ ใน Joomla 2.5

Joomla คืออะไร


joomla นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Administration login คือส่วนที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อบริหารจัดการ เว็บไซต์