ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


Media Manager ใน joomla 2.5 คืออะไร

 

ในการ ออกแบบ เว็บไซต์ นั้น ไม่ว่าคุณจะ ออกแบบ เว็บไซต์ ด้วยเครื่องมือใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่จะต้องมีอย่างแน่นอนนั่นคือรูปภาพ  Media Manager คือส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการรูปภาพ บน joomla 2.5 เป็นหลัก การบริหารจัดการไฟล์ต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตสามารถทำได้ง่าย หรือหากต้องการโยกย้าย หรือ Upgrade ระบบให้ทันสมัยมากขึ้นก็สามารถทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน ภายใน Media Manager สามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อแยกรูปภาพออกเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถ Upload ไฟล์เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการได้ทันที สำหรับวิธีการปรับแต่ง สามารถติดตามได้ในบทความต่อไป

 

joomla media manager


ถูกใจ และแนะนำบทความนี้ให้กับเพื่อนของคุณ

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับเมนูหลัก Joomla 2.5

Download Joomla 2.5

การติดตั้ง Joomla 2.5

ไอคอนต่าง ๆ ใน Joomla 2.5

Joomla คืออะไร


รูปภาพถือว่ามีส่วนสำคัญกับการ ออกแบบ เว็บไซต์ เนื่องจากช่วยลดจำนวนตัวอักษรที่จะพิมพ์ และเพิ่มความสวยงามให้กับ เว็บไซต์