ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


Article Manager Options

 

Article Manager Options บน joomla 2.5 คือส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ ของบทความ เช่น การแสดงไอค่อน ปริ้นเตอร์  PDF หรือ Email ในบทความ การแสดง Category ภายในบทความ การเชื่อมโยงต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถปรับแต่งใน article manager options ได้ด้วยการปรับแต่งเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้บทความทุกบทความมีรูปแบบตามที่เราปรับแต่งทั้งหมด สำหรับการปรับแต่ง article manager options บน joomla 2.5 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิกเมนู Article Manager

 

่joomla article manager

 

ปรากฏหน้าต่าง Article Manager Options ขึ้นมา ซึ่งจะเห็นว่ามีชุดเครื่องมือตามภาพด้านล่าง

 

joomla article manager options

 

คลิกเลือก Options

 

joomla article manager option

 

แสดงหน้าต่าง Article Manager Options ขึ้นมา จะเห็นว่ามีหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับบทความให้เลือกปรับแต่งมากมาย สำหรับการปรับแต่งบทความให้คือหัวข้อแรก (Articles) การปรับแต่งนั้นทำได้ง่าย ๆ โดยคลิกเลือก Yes หรือ No และ Hide หรือ Show เมื่อปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยต้องคลิกปุ่ม Save & Close ด้วย ค่าต่าง ๆ ที่ปรับแต่งจึงจะถูกบันทึก

 

joomla article manager option


ถูกใจ และแนะนำบทความนี้ให้กับเพื่อนของคุณ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับเมนูหลัก Joomla 2.5

Download Joomla 2.5

การติดตั้ง Joomla 2.5

ไอคอนต่าง ๆ ใน Joomla 2.5

Joomla คืออะไร


การสร้างบทความใน joomla 2.5 สามารถกำหนดรายละเอียดให้กับบทความได้อย่างหลากหลาย