ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


การกรองบทความใน Joomla 2.5

 

การ ออกแบบ เว็บไซต์ ประเภทนำเสนอข่าวสาร หรือนำเสนอบทความต่าง ๆ ย่อมต้องมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทำให้จำนวนของบทความเพิ่มขึ้น และเมื่อเราต้องการ Update หรือแก้ไขบทความสักบทความหนึ่ง Joomla 2.5 ช่วยเราให้ง่ายขึ้นโดยสร้างชุดเครื่องมือสำหรับ Filter หรือการกรองบทความ เพื่อให้สามารถค้นหาบทความตามความต้องการ ได้ง่ายขึ้น สำหรับ่วิธีการกรองบทความใน joomla 2.5 สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ เริ่มจากเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ของผู้ดูแลระบบ คลิกเมนู Content > Article Manager

 

joomla การกรองบทความ

 

ปรากฏหน้าต่าง Article Manager ขึ้นมา สิ่งที่มีอยู่ในหน้านี้ซึ่งใช้สำหรับการกรองบทความคือชุดเครื่องมือสำหรับการกรองบทความตามภาพด้านล่าง

 

joomla article manager

 

สำหรับวิธีการใช้งานนั้นเพียงแค่คลิกเลือกในแต่ละส่วนให้ตรงตามความต้องการเช่น ผมต้องการบทความที่เผยแพร่ กดเลือก Published อยู่ในหมวดหมู่ของ Joomla และเป็นบทความที่ใคร ๆ สามารถอ่านได้เป็นต้น

 

joomla การกรองบทความ

 

หลังจากเลือกเสร็จ Joomla 2.5 จะคัดเลือกเฉพาะบทความที่เข้าเงื่อนไขการกรองออกมาแสดงเท่านั้น บทความอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกซ่อนไปทั้งหมด ทำให้เราสามารถหาบทความที่ต้องการแก้ไขได้ง่ายขึ้น


ถูกใจ และแนะนำบทความนี้ให้กับเพื่อนของคุณ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับเมนูหลัก Joomla 2.5

Download Joomla 2.5

การติดตั้ง Joomla 2.5

ไอคอนต่าง ๆ ใน Joomla 2.5

Joomla คืออะไร


เมื่อบทความมีปริมาณมากขึ้น การค้นหาบทความเพื่อแก้ไขเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก การกรองบทความ ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น