ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


การแทรกคอลัมน์ใน Joomla 2.5

 

หลังจากที่เราแทรกตารางในบทความเรียบร้อยแล้ว หากเราต้องการปรับเปลี่ยนจำนวนคอลัมน์ เราสามารถเพิ่ม หรือลดจำนวนคอลัมน์ ได้ตามความต้องการ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ เริ่มจากคลิกเมาส์ในคอลัมน์ใด ๆ ก็ได้ ดูจากภาพด้านล่างจะเห็นว่าเมื่อคลิกเมาส์ในช่องใด ๆ ก็ตาม บริเวณขอบของตารางจะมีปุ่มสำหรับปรับเปลี่ยนขนาดของตารางปรากฏขึ้นมาด้วย

 

joomla ชุดเครื่องมือเขียนบทความ

 

คลิกเลือกแถบเครื่องมือตามภาพด้านล่างซึ่งมี 2 ลักษณะคือ Insert Column Before (เพิ่มคอลัมน์ด้านหน้าคอลัมน์ที่เราเลือก) และ Insert Column After (เพิ่มคอลัมน์ด้านหลังคอลัมน์ที่เราเลือก)

 

joomla แทรกคอลัมน์

 

joomla แทรกคอลัมน์

 

เมื่อคลิกเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏจำนวนคอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นตามภาพด้านล่าง

 

joomla แทรกคอลัมน์


ถูกใจ และแนะนำบทความนี้ให้กับเพื่อนของคุณ


บทความที่เกี่ยวข้อง

     กลับเมนูหลัก Joomla 2.5

     Download Joomla 2.5

     การติดตั้ง Joomla 2.5

     ไอคอนต่าง ๆ ใน Joomla 2.5

     Joomla คืออะไร


 joomla สามารถแทรกคอลัมน์ของตาราง ได้เหมือนกับการใช้โปรแกรมพิมพ์เอกสารทั่วไป แน่นอนว่ามันช่วยให้การ สร้าง เว็บไซต์ ที่มีตารางง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก