Apache Openoffice คืออะไร

 

เมื่อกล่าวถึงโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในสำนักงาน ที่สามารถ Download ได้ฟรี หลาย ๆ คนคงนึกถึงโปรแกรมที่ชื่อว่า Openoffice ซึ่งเป็นที่คุ้นหูหลาย ๆ คนมาอย่างช้านาน จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ หากเราค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Openoffice จะปรากฏชื่อของ Apache OpenOffice ขึ้นมา ทำให้หลาย ๆ คน รวมทั้งตัวผมเองด้วย

 

 

เกิดความส่งสัยว่ามันคืออะไร และเมื่อเข้าไปเยี่ยมชม เว็บไซต์ อย่างเป็นทางการของ Openoffice (คลิกที่นี่) ก็ได้คำตอบว่า Openoffice ได้รับการพัฒนาต่อโดย Apache และใช้ชื่อว่า Apache Openoffice และด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากผู้พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงมาหลายกลุ่ม ทำให้โปรแกรมนี้มีความสามารถมากพอที่จะนำมาใช้งานโดยไม่ต้องสงสัย ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรม OpenOffice Writer การสร้างตารางงานด้วย OpenOffice Calc การนำเสนอข้อมูลด้วย OpenOffice Impress การสร้างฐานข้อมูลด้วย OpenOffice Base หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ต้องการลดต้นทุนด้าน Software หรือคุณคือผู้สนใจใช้งานโปรแกรมเหล่านี้  ติดตามความบทความดี ๆ ได้จาก เว็บไซต์ ของเรา ninetechno.com